Archiwum

Raporty z egzaminu maturalnego w 2008 roku

Wszystkie pliki w formacie .pdf

 

Wstęp

 

Część I. Organizacja i przebieg egzaminu

 

Część II. Statystyka wyników egzaminu (tabele i wykresy)

 

1. Zdawalność egzaminu

2. Wyniki egzaminu z poszczególnych przedmiotów

3. Rozkłady wyników z poszczególnych przedmiotów i poziomów egzaminu w ogólnopolskiej skali staninowej

4. Rozkłady wyników punktowych z poszczególnych przedmiotów i poziomów egzaminu według typu szkół

5. Wskaźniki łatwości zadań w egzaminach pisemnych w wybranych przedmiotach według typów szkół i województw

Część III. Komentarze do wyników egzaminu maturalnego w województwie dolnośląskim i opolskim w 2008 r.

 

1. Język polski

2. Język angielski

3. Język niemiecki

4. Historia

5. Wiedza o społeczeństwie

6. Matematyka

7. Geografia

8. Biologia

9. Chemia

10. Fizyka i astronomia

11. Informatyka

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content