SIOEPKZ

SIOEPKZ (link) jest systemem informatycznym służącym obsłudze egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla egzaminów w formule 2017 oraz egzaminów zawodowych w formule 2019.

Materiały szkoleniowe – filmy z webinarium

Pakiet do próbnego uruchomienia elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu przed uzyskaniem upoważnienia dostępny jest do pobrania tutaj – aktualizacja danych 4.04.2023 r., aktualizacja instrukcji 11.04.2023 r.

Aktualne podręczniki użytkownika (wer. 1.1) dostępne są do pobrania tutaj.
Aktualne instrukcje dla ośrodków egzaminacyjnych (wersja 4.5) dostępne są do pobrania tutaj.
Aktualne instrukcje dla egzaminatorów dostępne są do pobrania tutaj.

Infolinia SIOEPKZ  – tel. (22) 310 20 03


Wejście do serwisu

Skip to content