Informacje dla zdających

Komunikaty

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2024/2025

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Lato 2024 (bez kwalifikacji MS.20, MS.21)

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Lato 2024 (bez kwalifikacji MS.21)

Komunikat w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2. 2024 Lato

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2.: 2024 Lato

Deklaracje i wnioski

– Formularz wniosku o wydanie dyplomu- wypełnij wniosek

Deklaracja dla absolwenta szkoły

Deklaracja dla absolwenta, którego szkoła została zlikwidowana oraz osoby, która ukończyła KKZ – w przypadku likwidacji podmiotu prowadzącego KKZ

Deklaracja przystąpienia dla osoby, która ukończyła KKZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu dla osoby dorosłej/dopuszczonej do egzaminu w trybie eksternistycznym

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uczestnik przygotowania zawodowego dorosłych


Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:
dla zdającego egzamin

 

Skip to content