Prawo

1. ustawa o systemie oświaty

tekst jednolity DzU z 2016 r., poz. 1943

2. statut OKE

zarządzenie dyrektora CKE nr 568

3. szkolenie egzaminatorów

DzU. z 2009 r. Nr 70, poz. 600
DzU. z 2011 r. Nr 216, poz. 1274
DzU. z 2012 r., poz. 945
DzU. z 2014 r., poz. 675
DzU. z 2014 r., poz. 468 – tekst jednolity
DzU. z 2015 r., poz. 1305 – tekst jednolity
DzU. z 2016 r., poz. 1385

4. przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów

tekst pierwotny DzU. z 2007 r. Nr 83, poz. 562
DzU. z 2007 r. Nr 130, poz.906
DzU. z 2008 r. Nr 3, poz.9
DzU. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097
DzU. z 2009 r. Nr 58, poz. 475
DzU. z 2009 r. Nr 83, poz. 694
DzU. z 2009 r., Nr 141, poz. 1150
tekst ujednolicony przez departament prawny MEN po zmianie z 1 września 2009
DzU. z 2010 r. Nr 156, poz. 1046
tekst ujednolicony przez departament prawny MEN po zmianie z 20 sierpnia 2010
DzU. z 2010 r. Nr 228, poz. 1491
DzU. z 2011 r. Nr 35, poz. 178
tekst ujednolicony przez Departament Prawny MEN wg stanu na 10 grudnia 2010
DzU. z 2012 r., poz. 262
DzU. z 2013 r., poz. 520

4 a. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

DzU. z 2015 r. poz. 673 – przeprowadzanie egzaminu – podstawa programowa z 2012 r.
DzU. z 2017 r. poz. 1663 – przeprowadzanie egzaminu – podstawa programowa z 2017 r.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

DzU. z 2012 r. poz. 184
DzU. z 2015 r. poz. 130
DzU. z 2015 r. poz. 1123
DzU. z 2016 r. poz. 1212
DzU. z 2017 r. poz. 860  – wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Klasyfikcja zawodów szkolnictwa zawodowego

DzU. z 2016 r. poz. 2094
DzU. z 2017 r. poz. 622  – wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

DzU. z 2014 r. poz. 622 – tekst jednolity

4 b. Egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny – przepisy wydane na podstawie art. 44zzza ustawy o systemie oświaty

DzU. z 2016 r. poz. 2223

4 c. Egzamin ósmoklasisty

DzU. z 2017 r. poz. 1512

5. kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
DzU. z 2015 r., poz. 1113

6. egzaminy eksternistyczne

DzU. z 2012 r., poz.188
DzU. z 2015 r., poz. 1149

7. zaświadczenia, świadectwa i dyplomy

DzU. z 2017 r., poz. 170
DzU. z 2017 r., poz. 794
DzU. z 2017 r., poz. 1083

8. przyjmowanie do szkół dzieci z zagranicy

DzU. z 2015 r., poz.31

9. wynagradzanie egzaminatorów

DzU. 2012 r., poz. 334
DzU. 2014 r., poz. 378
DzU. 2015 r., poz. 377
DzU. z 2015 r., poz. 1281 – tekst jednolity
DzU. z 2016 r., poz. 1691

10. przechodzenie z jednego typu szkoły do innego

DzU. z 2015 r., poz. 1248
DzU. z 2017 r., poz. 1546 – w nowej strukturze szkolnej

11. rekrutacja do szkół

DzU. z 2017 r., poz. 586
DzU. z 2017 r., poz. 610

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.