Prawo

1. ustawa o systemie oświaty

Dz.U. z 2018 r., poz. 1457 – tekst jednolity

Prawo Oświatowe
Dz.U. z 2018 r., poz. 996 – ustawa – Prawo Oświatowe – tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r., poz. 60 – przepisy wprowadzające – tekst ogłoszony
Dz.U. z 2017 r., poz. 60 – przepisy wprowadzające – tekst ujednolicony przez Kancelarię Sejmu

2. statut OKE

zarządzenie dyrektora CKE nr 568

3. szkolenie egzaminatorów

DzU. z 2009 r. Nr 70, poz. 600
DzU. z 2011 r. Nr 216, poz. 1274
DzU. z 2012 r., poz. 945
DzU. z 2014 r., poz. 675
DzU. z 2014 r., poz. 468 – tekst jednolity
DzU. z 2015 r., poz. 1305 – tekst jednolity
DzU. z 2016 r., poz. 1385
DzU. z 2018 r., poz. 403

4. egzamin maturalny – standardy wymagań

4 a. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

DzU. z 2015 r. poz. 673 – przeprowadzanie egzaminu – podstawa programowa z 2012 r.
DzU. z 2017 r. poz. 2416
DzU. z 2017 r. poz. 1663 – przeprowadzanie egzaminu – podstawa programowa z 2017 r.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

DzU. z 2012 r. poz. 184
DzU. z 2015 r. poz. 130
DzU. z 2015 r. poz. 1123
DzU. z 2016 r. poz. 1212
DzU. z 2017 r. poz. 860
DzU. z 2018 r. poz. 744

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

DzU. z 2016 r. poz. 2094
DzU. z 2017 r. poz. 622
DzU. z 2017 r. poz. 2356

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

DzU. z 2014 r. poz. 622 – tekst jednolity
DzU. z 2017 r. poz. 1632

4 b. Egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny – przepisy wydane na podstawie art. 44zzza ustawy o systemie oświaty

DzU. z 2016 r. poz. 2223
DzU. z 2017 r. poz. 2112

4 c. Egzamin ósmoklasisty

DzU. z 2017 r. poz. 1512

5. kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
DzU. z 2015 r., poz. 1113
DzU. z 2017 r., poz. 1578

6. egzaminy eksternistyczne

DzU. z 2012 r., poz.188
DzU. z 2015 r., poz. 1149

7. zaświadczenia, świadectwa i dyplomy

DzU. z 2018 r., poz. 939
wzory cz.1
wzory cz.2
DzU. z 2018 r., poz. 2011

8. przyjmowanie do szkół dzieci z zagranicy

DzU. z 2015 r., poz.31

9. wynagradzanie egzaminatorów

DzU. 2012 r., poz. 334
DzU. 2014 r., poz. 378
DzU. 2015 r., poz. 377
DzU. z 2015 r., poz. 1281 – tekst jednolity
DzU. z 2016 r., poz. 1691

10. przechodzenie z jednego typu szkoły do innego

DzU. z 2015 r., poz. 1248
DzU. z 2017 r., poz. 1546 – w nowej strukturze szkolnej

11. rekrutacja do szkół

DzU. z 2017 r., poz. 586
DzU. z 2017 r., poz. 610

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.