Prawo

1. ustawa o systemie oświaty

Dz.U. z 2020 r., poz. 1327 – tekst jednolity

Prawo Oświatowe
Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 – ustawa – Prawo Oświatowe – tekst jednolity
Dz.U. z 2017 r., poz. 60 – przepisy wprowadzające – tekst ogłoszony
Dz.U. z 2017 r., poz. 60 – przepisy wprowadzające – tekst ujednolicony przez Kancelarię Sejmu

2. statut OKE

zarządzenie dyrektora CKE nr 741

3. szkolenie egzaminatorów

DzU. z 2009 r. Nr 70, poz. 600
DzU. z 2011 r. Nr 216, poz. 1274
DzU. z 2012 r., poz. 945
DzU. z 2014 r., poz. 675
DzU. z 2014 r., poz. 468 – tekst jednolity
DzU. z 2015 r., poz. 1305 – tekst jednolity
DzU. z 2016 r., poz. 1385
DzU. z 2018 r., poz. 403
DzU. z 2019 r., poz. 1660

4. Przeprowadzanie egzaminów

4 a. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

DzU. z 2015 r. poz. 673 – przeprowadzanie egzaminu – formuła 2012 r.
DzU. z 2017 r. poz. 2416
DzU. z 2019 r. poz. 1707 – przeprowadzanie egzaminu – formuła 2017 i 2019
DzU. z 2019 r. poz. 1731 – warunki uzyskania dyplomu zawodowego
DzU. z 2020 r. poz. 1154
DzU. z 2021 r. poz. 1828

Podstawa programowa kształcenia w zawodach

Podstawa programowa 2012
DzU. z 2012 r. poz. 184
DzU. z 2015 r. poz. 130
DzU. z 2015 r. poz. 1123
DzU. z 2016 r. poz. 1212

Podstawa programowa 2017
DzU. z 2017 r. poz. 860
DzU. z 2018 r. poz. 744
DzU. z 2019 r. poz. 1539

Podstawa programowa 2019
DzU. z 2019 r. poz. 991  cz.2  cz.3  cz.4  cz.5  cz.6  cz.7  cz.8
DzU. z 2020 r. poz. 635
DzU. z 2021 r. poz. 1087
DzU. z 2021 r. poz. 1562

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

DzU. z 2016 r. poz. 2094 – formuła 2012
DzU. z 2017 r. poz. 622 – formuła 2017
DzU. z 2017 r. poz. 2356 – formuła 2017
DzU. z 2019 r. poz. 316 , DzU. z 2020 r. poz. 82 , Dz.U. z 2020 r. poz. 1459 , Dz.U. z 2021 r. poz. 211 , Dz.U. z 2021 r. poz. 1036 – formuła 2019

Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

DzU. z 2014 r. poz. 622 – tekst jednolity,  DzU. z 2019 r. poz. 1533 – formuła 2012
DzU. z 2017 r. poz. 1632 – formuła 2017
DzU. z 2019 r. poz. 652 – obowiązuje od 1 września 2019 r. – formuła 2019

Zatrudnianie pracowników młodocianych i opłaty za egzamin

DzU. z 2018 r. poz. 2010
DzU. z 2019 r. poz. 1636

4 b. Egzamin maturalny – przepisy wydane na podstawie art. 44zzza ustawy o systemie oświaty

DzU. z 2016 r. poz. 2223
DzU. z 2017 r. poz. 2112
DzU. z 2019 r. poz. 626
DzU. z 2021 r. poz. 1427

DzU. z 2021 r. poz. 482 – obowiązuje od 1 września 2021 r.

4 c. Egzamin ósmoklasisty

DzU. z 2020 r. poz. 1361

5. kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych

DzU. z 2020 r., poz. 1309

6. egzaminy eksternistyczne

DzU. z 2019 r., poz. 1717

7. zaświadczenia, świadectwa i dyplomy

DzU. z 2019 r., poz. 1700
załączniki 1 i 2
załącznik 3
załączniki 4 – 6
załącznik 7
DzU. z 2019 r., poz. 1780
DzU. z 2021 r., poz. 1203

8. przyjmowanie do szkół dzieci z zagranicy

DzU. z 2015 r., poz.31

9. wynagradzanie egzaminatorów

DzU. z 2019 r., poz. 1648

10. przechodzenie ucznia do szkoły innego lub tego samego typu

DzU. z 2019 r., poz. 1641

11. rekrutacja do szkół

DzU. z 2017 r., poz. 586
DzU. z 2019 r., poz. 1737

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.