Szkolenia

Komunikaty:

Liczba godzin szkolenia kandydatów na egzaminatorów


Uprzejmie informujemy że dokumenty na szkolenia są przyjmowane przez cały rok niezależnie od terminów szkoleń.
Dla każdego zakresu egzaminu lub kilku zawodów należy złożyć osobny komplet dokumentów wraz z odpowiednio poświadczonymi załącznikami.

Osoba spełniająca wymogi formalne może zostać zakwalifikowana na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów, jeśli złoży w OKE następujące dokumenty:

Dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
ul. T. Zielińskiego 57
53-533 Wrocław

Skip to content