Upoważnienia

warunki udzielania upoważnień

wniosek o udzielenie upoważnienia do organizacji części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

wniosek o udzielenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

wniosek o przedłużenie upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

wniosek o przedłużenie upoważnienia do zorganizowania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Skip to content