Informacje dla zdających

Zgłoszenia na egzaminy z przedmiotów ogólnokształcących

Opłaty za egzaminy z przedmiotów ogólnokształcących – obowiązuje od 22 lutego 2024 r.

Zgłoszenia na egzaminy zawodowe

Opłaty za eksternistyczny egzamin zawodowy – obowiązuje od 22 lutego 2024 r.

Informacja o zwolnieniu z opłaty za egzaminy eksternistyczne


Komunikaty

Harmonogram egzaminów w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2024 roku.

Miejsca zdawania egzaminów w sesji zimowej w 2024 roku

Materiały i przybory pomocnicze dla zdających egzaminy eksternistyczne w sesji zimowej w 2024 roku.
Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z przedmiotów ogólnokształcących w 2024 roku
Terminy przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2023/2024 – formuła 2012
Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 – formuła 2017
Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 – formuła 2019

 


Formularze i wnioski dotyczące egzaminów z przedmiotów ogólnokształcących:

1. Wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych

2. Deklaracje przystąpienia do egzaminu eksternistycznego:

deklaracja przystąpienie do egzaminu eksternistycznego z zakresu szkoły podstawowej dla dorosłych

deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu branżowej szkoły I stopnia

deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu branżowej szkoły II stopnia – obowiązuje w sesji zimowej 2024 r.

deklaracja przystąpienia do egzaminu eksternistycznego z zakresu branżowej szkoły II stopnia – obowiązuje od sesji jesiennej 2024 r.

3. Wniosek o zaliczenie zdanych egzaminów

4. Wniosek o zwolnienie z opłaty

5. Wniosek o przedłużenie okresu zdawania egzaminu

6. Oświadczenie o liczbie członków rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym

7. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej


Formularze i wnioski dotyczące egzaminu eksternistycznego zawodowego

1. Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu przez osoby zdające eksternistyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w formule 2012 i formule 2017 lub egzamin zawodowy w formule 2019
2. Wniosek o dopuszczenie do eksternistycznego egzaminu zawodowego – formuła 2019
3. Deklaracja przystąpienia do egzaminu – formuła 2012
4. Deklaracja przystąpienia do egzaminu – formuła 2017
5. Deklaracja przystąpienia do egzaminu – formuła 2019
6. Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach – formuła 2012
7. Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach – formuła 2017
8. Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach – formuła 2019
9. Wniosek o wydanie dyplomu – formuła 2012
10. Wniosek o wydanie dyplomu – formuła 2017
11. Wniosek o wydanie dyplomu – formuła 2019

 

Skip to content