Organizacja

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2023/2024

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Terminy przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o przyborach pomocniczych – część pisemna w sesji Lato 2024 (bez kwalifikacji Z.22, Z.23)

Komunikat o przyborach pomocniczych – część praktyczna w sesji Lato 2024 (bez kwalifikacji Z.23)

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2024/2025

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2.: 2024 Lato

Informacja dla ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin w części praktycznej w kwalifikacjach A.20, A.25, A.27, AU.23, AU.28, AU.30, AU.54, AU.55, AUD.02, AUD.05, PGF.04, PGF.05, PGF.07 z wykorzystaniem oprogramowania Adobe

Informacja o wersjach oprogramowania do części praktycznej egzaminu, obowiązujących w sesji 2. 2024 LATO + informacja dla szkół

 

Skip to content