Wzory, tablice i materiały dodatkowe

Wzory i tablice

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Wybrane wzory matematyczne

Materiały informacyjne

Matura od 2015 roku – informacja

– Matura od 2015 roku – informacja szczegółowa

– Matura od 2015 roku – prezentacja


Materiały informacyjne – język polski

Język polski – część ustna – zbiór zadań

Zadania ikoniczne

Błędy językowe – informacja

Błędy językowe – leksykalne, frazeologiczne i słowotwórcze

Błędy językowe – fleksyjne

Błędy językowe – składniowe

Błędy językowe – stylistyczne

Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego – czerwiec 2014 rok

Komentarz do zadań z języka polskiego – maj 2014 r.


Filmy

Matura 2015 – film informacyjny

Matura 2015 – film informacyjny – wersja dla niesłyszących

Język polski – Egzamin z wykorzystaniem komputera

Język polski – Egzamin ustny – Zbiór zadań Zadanie 2.1

Filmy i scenariusze zajęć z biologii, chemii i języka polskiego


Materiały dodatkowe

Egzamin maturalny – Plakat

Egzamin maturalny – Scenariusz

Zbiór zadań maturalnych z matematyki z rozwiązaniami

Matura z matematyki. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli


Skip to content