Unieważnienia egzaminu

Unieważnienia egzaminu – przypadki, opis trybu postępowania

Tryby postępowania w przypadku unieważnienia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – schemat

Tryb postępowania w przypadku unieważnienia w związku ze zgłoszeniem przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – schemat


Załączniki:
załącznik 25
załącznik 29
załącznik 30
załącznik 32

Skip to content