Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Konkurs na autorów, recenzentów, członków Zespołów Krajowych w nowych zawodach szkolnictwa branżowego monter konstrukcji budowlanych i technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.

Czytaj więcej...

Arkusze – Egzamin ósmoklasisty 2022

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w maju 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Pismo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych

Czytaj więcej...

Arkusze – Egzamin maturalny 2022

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Pismo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 kwietnia 2022 do przewodniczących PZE i ZN.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w 2022 roku..

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content