Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 maja 2018 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2018 roku.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 maja 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2018 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych.

Czytaj więcej...

Arkusze – egzamin maturalny 2018

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Listy zdających KKZ

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w 2018 roku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenia o konkursie na stanowiska nauczycieli

Konkurs na stanowiska nauczycieli w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg I)

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Miejsca i terminy zdawania

Czytaj więcej...

Egzamin gimnazjalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 kwietnia 2018 r. dotycząca nieprawdziwych informacji dot. egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.

Czytaj więcej...

Arkusze – egzamin gimnazjalny 2018

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.