Egzamin maturalny

Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Przekazanie wyników do szkół i zdających

Czytaj więcej...

Konkursy na stanowiska w szkołach europejskich

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkursy na kandydatów na następujące stanowiska: zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Mol oraz zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Varese.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko nauczyciela informatyki i matematyki w Szkole Europejskiej

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na stanowisko nauczyciela informatyki i matematyki w szkole średniej w Szkole Europejskiej Bruksela I (1 etat).

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2.: czerwiec-lipiec 2021

Czytaj więcej...

Diagnoza 2021

Link do arkuszy

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Informacja dla osób, które są uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego (aktualizacja z 25 lutego 2021 r.).

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.