Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w maju 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Pismo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych

Czytaj więcej...

Arkusze – Egzamin maturalny 2022

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Pismo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 kwietnia 2022 do przewodniczących PZE i ZN.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w 2022 roku..

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2022 r. (w terminie głównym).

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny i egzaminy zawodowe

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content