Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Sesja 2. lato 2021 (czerwiec – lipiec 2021) – formuła 2012 i 2017.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Informacja o sposobie organizacji o przeprowadzania egzaminów eksternistycznych obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych: zimowej i jesiennej w 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Miejsca zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2021

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I)

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji Zima 2021 (styczeń – luty 2021) – aktualizacja z 8 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie terminu egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym w sesji Lato 2021 (czerwiec – lipiec 2021) – aktualizacja z 8 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie terminu egzaminu zawodowego w terminie głównym i dodatkowym w sesji Zima 2021 (styczeń – luty 2021) – aktualizacja z 8 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 roku – aktualizacja z 8 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy i egzamin eksternistyczny zawodowy

Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2021 roku – aktualizacja z 8 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie terminu przeprowadzania egzaminu zawodowego w sesji Lato 2021 (czerwiec-lipiec 2021) – formuła 2019

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.