Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikat w sprawie terminów i miejsc zdawania egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej 2022.

Czytaj więcej...

Egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 28 lipca 2022 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin eksternistyczny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 lipca 2022 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2022 roku

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2022 w województwie dolnośląskim i opolskim

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Konkurs na autorów, recenzentów, członków Zespołów Krajowych w nowych zawodach szkolnictwa branżowego monter konstrukcji budowlanych i technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego.

Czytaj więcej...

Arkusze – Egzamin ósmoklasisty 2022

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w maju 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Pismo dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content