Post Image

Wybrane wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2018 r.

Czytaj więcej...
Post Image

XXIV Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

W imieniu wszystkich organizatorów serdecznie zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych i nauczycieli wszystkich poziomów nauczania do udziału w konferencji zatytułowanej „Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli”. Podczas sesji plenarnych, sesji w sekcjach, warsztatów i paneli dyskusyjnych chcemy rozmawiać między innymi o roli doradców metodycznych, konsultantów i pracowników wyższych uczelni w podnoszeniu jakości tej diagnozy.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Przekazanie wyników do szkół i zdających

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Weryfikacja list zdających – Podstawa programowa 2012

Czytaj więcej...

Konferencja dla nauczycieli chemii

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają nauczycieli chemii szkół, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na konferencję dla nauczycieli chemii. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dodatkowe szkolenia dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych – PZE

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Konferencje dla przewodniczących lub zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Egzamin gimnazjalny

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych gimnazjów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informujemy, że 8 lutego minął termin wnoszenia opłat za egzaminy maturalne. Wpłaty dokonane po 7 lutego będą sukcesywnie zwracane na numer konta podany w dowodzie wpłaty.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja dotycząca opłat za egzamin maturalny.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.