Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – formuła 2019 – aktualizacja z 5 października 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – formuła 2017 – aktualizacja z 5 października 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – formuła 2012 – aktualizacja z 5 października 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Harmonogram konferencji dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022 – aktualizacja z 28 września 2021 r.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na konferencję dla nauczycieli języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Sprawozdanie i wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Konferencja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2021 po sesji poprawkowej (sierpniowej)

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.