Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zapotrzebowanie na materiały egzaminacyjne – podstawa programowa 2012 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i pracodawców.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konferencji

Konferencja dla nauczycieli polonistów szkół ponadgimnazjalnych

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Przekazywanie danych do egzaminu ósmoklasisty

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konferencji

Politechnika Wrocławska oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu zapraszają nauczycieli i dyrektorów szkół, nauczycieli akademickich i studentów, przedstawicieli: kadry naukowo-badawczej środowisk akademickich, administracji samorządowej, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na XV Konferencję Regionalną pt. Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach – 23 listopada 2018.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br.

Czytaj więcej...

Zaproszenie do udziału w konferencji

Konferencja dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych

Czytaj więcej...

Egzaminatorzy

Szkolenie uzupełniające egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego w zakresie egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Weryfikacja list zdających – sesja 1. Zima 2019 – Podstawa programowa 2012

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.