Egzamin zawodowy

Informacja o wglądach do prac z egzaminu zawodowego

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o wglądach do prac z egzaminu maturalnego

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny i egzamin ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku – aktualizacja z 27 września 2023 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 – aktualizacja z 27 września 2024

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 – aktualizacja z 27 września 2023 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 – aktualizacja z 27 września 2023 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Sprawozdanie i wyniki egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2023 po sesji poprawkowej (sierpniowej)

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Konferencje dla dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pracodawców.

Czytaj więcej...

Egzamin eksternistyczny

Miejsce zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej – październik 2023 r.

Czytaj więcej...

Egzamin Eksternistyczny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2023 roku

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2025 r.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content