Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Listy osób zgłoszonych przez podmiot prowadzący kwalifikacyjny kurs zawodowy  do egzaminu zawodowego w sesji styczeń-luty 2020.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 grudnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2020 r. – formuła 2012 i formuła 2017

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2017 – przeprowadzanego w 2020 r. – aktualizacja z 29 listopada 2019 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2019 – przeprowadzanego w 2020 r. – aktualizacja z 26 listopada 2019 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2012 – przeprowadzanego w 2020 r. – aktualizacja z 22 listopada 2019 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Konferencje szkoleniowe dla dyrektorów szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i pracodawców.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 września 2019 r. w sprawie listy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, z których zadania egzaminacyjne w części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w 2020 roku według podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 16 maja 2019 r. są jawne – formuła 2019. – […]

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 października 2019 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku.

Czytaj więcej...

XVI Konferencja Regionalna „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach”

Politechnika Wrocławska oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu mają przyjemność zaprosić na XVI Konferencję Regionalną pt. „Przedmioty ścisłe w szkole i na studiach”

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.