Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie miejsca przeprowadzenia egzaminu w terminie dodatkowym w 2020 r.

Czytaj więcej...

Arkusze – egzamin ósmoklasisty 2020

Czytaj więcej...

Arkusze – egzamin maturalny 2020

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym)

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku – Aktualizacja z 8 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2019 – przeprowadzanego w 2020 r. – aktualizacja z 4 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2017 – przeprowadzanego w 2020 r. – aktualizacja z 4 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – formuła 2012 – przeprowadzanego w 2020 r. – aktualizacja z 4 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.