Arkusze – egzamin ósmoklasisty 2021

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Arkusze – egzamin maturalny 2021

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2019 – aktualizacja z 19 maja 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2017 – aktualizacja z 19 maja 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2012 – aktualizacja z 19 maja 2021 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenia o konkursie na 4 stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora CKE z 7 maja 2021 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Szkolenie dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych (PZE) i Zastępców PZE.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.