Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Spotkanie dla dyrektorów szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2017/2018 – aktualizacja z 19 stycznia 2018 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2.: czerwiec – lipiec 2018 r.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze na stanowisko eksperta w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej poszukuje kandydata na stanowisko eksperta/ głównego specjalisty z języka polskiego w Wydziale Egzaminu Gimnazjalnego i Egzaminu Ósmoklasisty.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Miejsca zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2018

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacje o opłatach w 2018 roku – prezentacje filmowe

Czytaj więcej...

Informacja o dniach wolnych od pracy dla pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem, Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, Nr 7/2017 z dnia 24 maja br. i Zarządzeniem Nr 15/2017 z dnia 5 grudnia br. dni 27 grudnia 2017 r. i 2 stycznia 2018 r. będą dniami wolnymi od pracy dla pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, zgodnie z obowiązującym art. 130 […]

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Arkusze pokazowe – grudzień 2017

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 grudnia 2017 r. dotycząca przykładowych arkuszy egzaminacyjnych egzaminu ósmoklasisty (E8) przeprowadzanego od roku szkolnego 2018/2019.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.