Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Szkolenie dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 – aktualizacja z 20 listopada 2023 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2023/2024 – aktualizacja z 21 listopada 2023 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 listopada 2023 r. o kolejnych działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 października 2023 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2024 roku

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 października 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w zimowej sesji egzaminacyjnej w 2024 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 października 2023 r. dotycząca testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023 (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 9 października 2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 1. 2024 Zima.

Czytaj więcej...
Post Image

Życzenia Dyrektora Okręgowej Komisji we Wrocławiu z okazji 250-lecia Komisji Edukacji Narodowej

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Konferencja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content