Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Konferencje dla szkół/placówek/organizatorów KKZ/ośrodków, które przeprowadzają egzamin zawodowy w roku szkolnym 2017/2018.

Czytaj więcej...

Salon maturzystów 2017

Zapraszamy do Opola i Wrocławia na kolejną edycję Salonu Maturzystów Perspektywy 2017

Czytaj więcej...

Egzamin gimnazjalny

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych szkół województwa dolnośląskiego i opolskiego przeprowadzających egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2017/2018.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Wyniki egzaminu maturalnego 2017 po sesji poprawkowej (sierpniowej)

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2017/2018.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Miejsca zdawania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2017 r.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowiska w szkołach europejskich

Minister Edukacji Narodowej poszukuje kandydatów na stanowiska zastępcy dyrektora do spraw szkoły podstawowej i przedszkola w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) oraz kierownika Wydziału Matury Europejskiej w Biurze Sekretarza Generalnego.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informatory dla podstawy programowej 2017 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Informatory o egzaminie ósmoklasisty

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 1.: styczeń – luty 2018 r. – Aktualizacja z 1 września 2017 r.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.