Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2017 w województwie dolnośląskim i opolskim.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 29 czerwca 2017 r. dotycząca ogłaszania wyników egzaminu maturalnego.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

Czytaj więcej...

Egzamin gimnazjalny

Informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2017 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad tematycznych i turniejów związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy.

Czytaj więcej...

Egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym w roku szkolnym 2018/2019.

Czytaj więcej...

Konkursy na stanowiska nauczycieli w Szkołach Europejskich

Konkurs na stanowiska nauczycieli – w Szkołach Europejskich w Brukseli (Bruksela I), Luksemburgu (Luksemburg I) i Monachium

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie miejsca przeprowadzenia egzaminu w terminie dodatkowym.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – nowy egzamin

Dyplomy

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 maja 2017 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2017 roku.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.