Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2018 w województwie dolnośląskim i opolskim.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2018 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Aktualizacja komunikatu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

Czytaj więcej...

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2018 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów przekazywania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. poz. 939).

Czytaj więcej...

Egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny

Harmonogram udostępniania wyników z 2018 roku w „Serwisie wyników egzaminów”

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w sprawie miejsca przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dyplomy – sesja styczeń-luty 2018 r.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zimowej i jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.