Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Informacja dla osób, które są uczestnikami kursów zawodowych lub są zainteresowane podjęciem kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych (KKZ).

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i egzamin zawodowy

Sprawdzenie wyników egzaminów zawodowych w dniu 31 marca br. poprzez portal zdającego

Czytaj więcej...

Ogłoszenia o konkursach

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkursy na kandydatów na stanowiska w szkołach europejskich

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2024 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Konferencja dla dyrektorów szkół podstawowych

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja z 15 marca 2023 r. o wnioskach z wyników testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023, przeprowadzonych w marcu 2022 r. oraz w grudniu 2022 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Konferencja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w 2023 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023 – formuła 2019 – aktualizacja z 21 lutego 2023 r.

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Szkolenie dla dyrektorów szkół, placówek i centrów oraz podmiotów prowadzących KKZ i pracodawców przeprowadzających po raz pierwszy w Sesji 2023 Lato egzamin zawodowy.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o konkursie

Minister Edukacji i Nauki ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II).

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content