Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 maja 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w trakcie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2019 r.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Konferencje dla dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych i pracodawców.

Czytaj więcej...

Arkusze – egzamin maturalny 2019

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Komunikat o porannych dyżurach w czasie egzaminu maturalnego

Czytaj więcej...

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 maja 2019 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja o egzaminie maturalnym przeprowadzanym w maju 2019 r.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w 2019 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Informacja o opłatach za egzamin dla pracodawców pracowników młodocianych, którzy zdają egzamin w kwalifikacjach dwuliterowych – podstawa programowa 2017

Czytaj więcej...

Arkusze – egzamin ósmoklasisty 2019

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.