Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Przekazanie wyników do szkół i zdających.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Weryfikacja list zdających – Podstawa programowa 2012.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Konferencje dla przewodniczących lub zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych

Czytaj więcej...

Arkusze ćwiczeniowe – egzamin ósmoklasisty

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 marca 2019 r. dotycząca terminów przeprowadzania egzaminów w kwietniu, maju i czerwcu 2019 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dodatkowe szkolenia dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych – PZE.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Diagnoza kompetencji ósmoklasistów

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty i egzamin gimnazjalny

Konferencje poświęcone przeprowadzeniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2019 roku.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2.: czerwiec – lipiec 2019 r.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.