Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Weryfikacja list zdających – Podstawa programowa 2012   Informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zostały zamieszczone listy zdających (uczniów/słuchaczy, absolwentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych) zgłoszonych do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec  2018 do weryfikacji. Prosimy o elektroniczną weryfikację list  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 marca 2018  r.   23 marca 2018 r. do weryfikacji zostaną dodane […]

Czytaj więcej...

Konferencja dla nauczycieli chemii

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają nauczycieli chemii szkół, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na konferencję dla nauczycieli chemii. Spotkanie odbędzie się 5 kwietnia 2017 r.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dodatkowe szkolenia dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych – PZE

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Konferencje dla przewodniczących lub zastępców przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej...

Egzamin gimnazjalny

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych gimnazjów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informujemy, że 8 lutego minął termin wnoszenia opłat za egzaminy maturalne. Wpłaty dokonane po 7 lutego będą sukcesywnie zwracane na numer konta podany w dowodzie wpłaty.

Czytaj więcej...

Egzamin maturalny

Informacja dotycząca opłat za egzamin maturalny.

Czytaj więcej...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Czytaj więcej...

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Spotkanie dla dyrektorów szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.