Egzamin maturalny

Indywidualne wyniki zdających egzamin maturalny – 5 lipca od godz. 8.30.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Indywidualne wyniki zdających egzamin ósmoklasisty – 2 lipca od godz. 10.00.

Czytaj więcej...

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2021 w województwie dolnośląskim i opolskim

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w terminie głównym (w maju) 2021 r.

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Wstępne informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 czerwca 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Egzaminy eksternistyczne

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 21 czerwca 2021 r. w sprawie informacji o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać osoby zdające egzaminy eksternistyczne w jesiennej sesji egzaminacyjnej w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Arkusze – egzamin ósmoklasisty 2021

Czytaj więcej...

Egzamin ósmoklasisty

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku.

Czytaj więcej...

Arkusze – egzamin maturalny 2021

Czytaj więcej...

Egzamin zawodowy

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2020/2021 – formuła 2019 – aktualizacja z 19 maja 2021 r.

Czytaj więcej...

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.