Kategorie
Archiwum

Raporty z egzaminu maturalnego w 2005 roku

Wszystkie pliki do pobrania w formacie PDF

Raport ogólny

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Historia, WOS, Historia sztuki

Informatyka

Języki obce

Język polski

Matematyka

Kategorie
Archiwum

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja letnia 2008 r.

Wszystkie pliki w formacie .pdf 

 

Część I. Organizacja i przebieg egzaminu

technika i szkoły policealne
zasadnicze szkoły zawodowe

 

Część II. Statystyka wyników egzaminu (tabele i wykresy)

 

1. Frekwencja na egzaminie

2. Zdawalność egzaminu

3. Rozkłady wyników punktowych

4. Łatwość etapu pisemnego

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody technikum i szkoły policealnej)

5a. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności w poszczególnych zawodach (zawody ZSZ)

6. Łatwość elementów pracy egzaminacyjnej w etapie praktycznym (zawody technikum i szkoły policealnej)

6a. Łatwość etapu praktycznego wg obszarów umiejętności (zawody ZSZ)

 

Część III. Prezentacja na konferencję dyrektorów szkół – listopad 2008

 

Skip to content