Zgłoszenia na egzaminy z przedmiotów ogólnokształcących

Osoby zamierzające rozpocząć zdawanie egzaminów eksternistycznych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu są zobowiązane dostarczyć do OKE:

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminów eksternistycznych;

2. załączniki do wniosku:

  • świadectwo ukończenia odpowiednio szkoły lub klasy albo indeks zawierający wpis potwierdzający uzyskanie promocji do klasy VII lub VIII ośmioletniej szkoły podstawowej dla dorosłych, w przypadku ubiegania się o przystąpienie do egzaminów eksternistycznych z zakresu gimnazjum dla dorosłych lub liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;

Termin: nie później niż 2 miesiące przed sesją egzaminacyjną*

Osoby, które:
– otrzymają pisemną decyzję z OKE o dopuszczeniu do egzaminu
– rozpoczęły zdawanie egzaminu we wcześniejszych sesjach
są zobowiązane dostarczyć do OKE:

odpowiednią deklaracje przystąpienia do egzaminu eksternistycznego;

 

* terminy sesji egzaminacyjnych:
zimowa – od 1 do ostatniego dnia lutego
jesienna – od 1 do 30 października

Kategorie
Archiwum
Skip to content