Upoważnienia

zasady udzielania upoważnień

wniosek o udzielenie/przedłużenie upoważnienia do organizacji części praktycznej

wniosek o udzielenie/przedłużenie upoważnienia do organizacji części praktycznej – plik w formacie .docx


wniosek o zmianę upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

wniosek o zmianę upoważnienia do zorganizowania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – plik w formacie .docx

Skip to content