Organizacja

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu w roku szkolnym 2023/2024

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Terminy przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2024/2025

Komunikat w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2. 2024 Lato

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2.: 2024 Lato

Informacje o systemach operacyjnych wykorzystywanych w części praktycznej egzaminu w roku szkolnym 2023/2024 w kwalifikacjach INF.02 oraz EE.08

Informacja dla ośrodków egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin w części praktycznej w kwalifikacjach A.20, A.25, A.27, AU.23, AU.28, AU.30, AU.54, AU.55, AUD.02, AUD.05, PGF.04, PGF.05, PGF.07 z wykorzystaniem oprogramowania Adobe

Informacja o wersjach oprogramowania do części praktycznej egzaminu, obowiązujących w sesji 2. 2024 LATO + informacja dla szkół

 

Skip to content