O OKE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

adres: ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław

Regon:  931982940,  NIP:  895-16-60-154

Godziny pracy:  8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku), w soboty nieczynne.

 


Dyrektor: Piotr Świędrych   e-mail:sekretariat@oke.wroc.pl   tel: 71 785 18 52   fax: 71 785 18 66 (aut. 24h)


Wicedyrektor: Jadwiga Korpanty   e-mail:sekretariat@oke.wroc.pl   tel: 71 785 18 52   fax: 71 785 18 66 (aut. 24h)


Główny Księgowy: Bożena Cała   e-mail:ksiegowosc@oke.wroc.pl  tel: 71 785 18 72


Wydział Organizacyjno – Administracyjny   e-mail:wo.sekretariat@oke.wroc.pl  tel: 71 785 18 77   fax: 71 785 18 66 (aut. 24h)

Kierownik: Jakub Lis


Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego  e-mail:we.sekretariat@oke.wroc.pl  tel: 71 785 18 50

Kierownik: Dorota Roman – Jurdzińska


Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych  e-mail:pracownia.analiz@oke.wroc.pl   tel. 71 785 18 68

Kierownik: Magdalena Panek


Wydział Egzaminów Zawodowych  e-mail:wz.sekretariat@oke.wroc.pl  tel: 71 785 18 81

Kierownik: Anna Dąbrowska


Wydział Finansowo – Księgowy e-mail:ksiegowosc@oke.wroc.pl tel: 71 785 18 88

Kierownik: Bożena Cała


 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.