O OKE

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

adres: ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław

Regon:  931982940,  NIP:  895-16-60-154

Godziny pracy:  7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku), w soboty nieczynne.

Usługi na platformie e-PUAP – Skrytka odbiorcza: /OKEWROC/skrytka


Dyrektor: Piotr Świędrych
e-mail:sekretariat@oke.wroc.pl
tel: 71 785 18 52
fax: 71 785 18 66 (aut. 24h)


Wicedyrektor: Anna Dąbrowska
e-mail:sekretariat@oke.wroc.pl
tel: 71 785 18 52
fax: 71 785 18 66 (aut. 24h)


Główny Księgowy: Bożena Cała
e-mail:ksiegowosc@oke.wroc.pl
tel: 71 785 18 72


Wydział Organizacyjno – Administracyjny
e-mail:wo.sekretariat@oke.wroc.pl
tel: 71 785 18 77
fax: 71 785 18 66 (aut. 24h)

Kierownik: Jakub Lis


Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego
e-mail: we.sekretariat@oke.wroc.pl
tel: 71 785 18 50

Kierownik: Dorota Roman – Jurdzińska


Pracownia ds. Analiz Wyników Egzaminacyjnych
e-mail:pracownia.analiz@oke.wroc.pl
tel. 71 785 18 68

Kierownik: Magdalena Panek


Wydział Egzaminów Zawodowych
e-mail:wz.sekretariat@oke.wroc.pl
tel: 71 785 18 62

Kierownik: Edyta Majkowska-Bartczak


Wydział Finansowo – Księgowy
e-mail:ksiegowosc@oke.wroc.pl
tel: 71 785 18 88

Kierownik: Bożena Cała


Skip to content