Kontakt

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

adres: ul. Tadeusza Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław

Regon:  931982940,  NIP:  895-16-60-154

Godziny pracy:  7.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku), w soboty nieczynne.

Usługi na platformie e-PUAP – Skrytka odbiorcza: /OKEWROC/skrytka


Centrala Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

tel. 71 785 18 94
fax 71 785 18 66

Sekretariat Dyrektora

tel. 71 785 18 52
fax 71 785 18 66
e-mail: sekretariat@oke.wroc.pl

Korespondencja przesyłana pocztą elektroniczną musi spełniać wymóg określony w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.).
Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)
przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Kontakty do kierowników wydziałów OKE 

Wykaz telefonów i adresów e-mail OKE we Wrocławiu w sprawach:

  1. Egzamin ósmoklasisty
  2. Egzamin maturalny
  3. Egzamin zawodowy
  4. Egzamin eksternistyczny
  5. Księgowość

Skip to content