Kontakt

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

adres: ul. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław

Regon:  931982940,  NIP:  895-16-60-154

Godziny pracy:  8.00 – 16.00 (od poniedziałku do piątku), w soboty nieczynne.


Centrala Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

tel. 71 785 18 94  fax 71 785 18 66

Sekretariat Dyrektora

tel. 71 785 18 52   fax 71 785 18 66   e-mail: sekretariat@oke.wroc.pl

Kontakty do wydziałów OKE

Korespondencja przesyłana pocztą elektroniczną musi spełniać wymóg określony w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 267 z późn. zm.).
Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)
przedmiotu sprawy, której dotyczy.

 

w sprawach:
nr telefonu
e-mail
dane uczniów, dane szkół
71 785 18 69
dostęp do serwisów dla dyrektorów szkół, kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły
71 785 18 64
organizacja i przeprowadzenie egzaminów w szkołach
Egzamin ósmoklasisty
71 785 18 89
Matura
71 785 18 63,
71 785 18 73
Egz. Zawodowy – pisemny
71 785 18 71
71 785 18 91
Egz. Zawodowy – upoważnienia
71 785 18 62
Egz. Zawodowy – praktyczny
71 785 18 81
dostosowanie warunków egzaminacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Egzamin ósmoklasisty
71 785 18 89
Matura
71 785 18 63
71 785 18 73
Egz. Zawodowy
71 785 18 71
71 785 18 91
deklaracje przystąpienia przez absolwentów do egzaminów
Matura
71 785 18 63
Egz. Zawodowy
71 785 18 91
praca w zespołach egzaminatorów, sprawdzanie prac egzaminacyjnych
Egz. ósmoklasisty
– j. polski
71 785 18 56
Egz. ósmoklasisty
– matematyka
71 785 18 80
Egz. ósmoklasisty
– j. obcy
71 785 18 79
Matura
71 785 18 50
Egz. Zawodowy
71 785 18 76
wgląd do prac egzaminacyjnych
Egz. ósmoklasisty, Matura
71 785 18 85
Egz. Zawodowy
71 785 18 85
wyniki egzaminów, zaświadczenia, świadectwa i dyplomy
71 785 18 64
duplikaty zaświadczeń, świadectw i dyplomów
71 785 18 77
statystyki wyników egzaminów
71 785 18 68
egzaminatorzy – dostęp do serwisu
71 785 18 59
egzaminatorzy – szkolenia
71 785 18 59
obserwatorzy zewnętrzni
Egz. ósmoklasisty, Matura
71 785 18 54
Egz. Zawodowy
71 785 18 95
upoważnianie ośrodków egzaminacyjnych – egzamin zawodowy
71 785 18 62
egzaminy eksternistyczne
71 785 18 86
rozliczanie umów, PIT-y
71 785 18 88
Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Tomasz Grzybowski
+ 48 501 083 482

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.