Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy – kontakt w sprawach:

SIOEPKZ, dane zdających, dane szkół, placówek, podmiotów, deklaracje
tel. 71 785 18 71 (91), zawodowe.organizacja@oke.wroc.pl

Egzamin eksternistyczny zawodowy (deklaracje)
tel. 71 785 18 86, eksterni.organizacja@oke.wroc.pl

Dostosowanie warunków egzaminu
tel. 71 785 18 71 (91), zawodowe.organizacja@oke.wroc.pl

Upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu
tel. 71 785 18 62, wz.sekretariat@oke.wroc.pl

Wyposażenie ośrodków, wytyczne do stanowisk egzaminacyjnych
tel. 71 785 18 75, wz.sekretariat@oke.wroc.pl

Ośrodki egzaminacyjne, umowy, rozliczenia
tel. 71 785 18 81, wz.sekretariat@oke.wroc.pl

Wyniki egzaminu, świadectwa, certyfikaty, dyplomy
tel. 71 785 18 69, wo.sekretariat@oke.wroc.pl

Duplikaty świadectw, certyfikatów, dyplomów
tel. 71 785 18 77, wo.sekretariat@oke.wroc.pl

Dostęp do serwisów dla szkół i zdających
tel. 71 785 18 69, jura.czukwinski@oke.wroc.pl

Statystyki wyników
tel. 71 785 18 68, pracownia.analiz@oke.wroc.pl

Wgląd do prac egzaminacyjnych
tel. 71 785 18 85, wglady@oke.wroc.pl

Egzaminatorzy – dostęp do serwisu
tel. 71 785 18 59, egzaminator@oke.wroc.pl

Egzaminatorzy – szkolenia
tel. 71 785 18 59, szkolenia@oke.wroc.pl

Obserwatorzy egzaminu
tel. 71 785 18 95, wz.sekretariat@oke.wroc.pl

Pracodawcy, opłaty za egzamin pracowników młodocianych
tel. 71 785 18 83, tomasz.koch@oke.wroc.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content