Wzory, tablice i materiały dodatkowe


Wzory i tablice

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

Wybrane wzory matematyczne


Język polski – część ustna (Filmy z przykładowymi nagraniami)

Język polski – część ustna (Przykładowe niejawne zadania egzaminacyjne)

Egzamin z języka polskiego: Materiały informacyjno-szkoleniowe

Arkusz pokazowy egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, w formule obowiązującej
od roku szkolnego 2024/2025

Arkusze i materiały dodatkowe z geografii, matematyki, biologii, chemii i języka polskiego

Informacja o wynikach i wnioskach z testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego w Formule 2023, przeprowadzonego w grudniu 2023 r. + prezentacja i rekomendacje dla maturzystów


Szkolne rozmówki ukraińsko-polskie

 

Skip to content