Informacje dla zdających

Komunikaty

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat o wykazie turniejów i olimpiad zawodowych w roku szkolnym 2024/2025

Terminy przeprowadzania egzaminów w roku szkolnym 2023/2024

Dostosowanie warunków egzaminacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna

Komunikat w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2.: 2024 Lato


Deklaracje i wnioski

Wniosek o wydanie dyplomu

Deklaracja przystąpienia do egzaminu – absolwent

Deklaracja przystąpienia do egzaminu absolwent zlikwidowanej szkoły

Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba, która ukończyła KKZ

Deklaracja przystąpienia do egzaminu osoba dorosła/ekstern


Informacja dotycząca przystąpienia do egzaminu:
absolwentów szkół
osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy
osób zdających egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie


Skip to content