Egzamin maturalny

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu maturalnego w 2024 roku.

Liczba osób przystępujących do egzaminu maturalnego w 2024 r. według zadeklarowanych przedmiotów i kategorii zdających

Liczba osób przystępujących po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w 2024 r. według zadeklarowanych przedmiotów i poziomów

Liczba osób przystępujących po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w 2024 r. według liczby zadeklarowanych przedmiotów dodatkowych

Liczba osób przystępujących po raz pierwszy do egzaminu maturalnego w 2024 r. według zadeklarowanych przedmiotów i powiatów

Skip to content