Wyniki

Sprawozdania OKE we Wrocławiu

Sprawozdanie i wyniki sprawdzianu 2016
Sprawozdanie i wyniki sprawdzianu 2015
Sprawozdanie i wyniki sprawdzianu 2014
Sprawozdanie i wyniki sprawdzianu 2013
Sprawozdanie i wyniki sprawdzianu 2012
Sprawozdanie i wyniki sprawdzianu 2011
Sprawozdanie i wyniki sprawdzianu 2010
Sprawozdanie i wyniki sprawdzianu 2009
Sprawozdanie ze sprawdzianu w szóstej klasie 2008

Sprawozdanie ze sprawdzianu w szóstej klasie 2007
Sprawozdanie ze sprawdzianu w szóstej klasie 2006
Sprawozdanie ze sprawdzianu w szóstej klasie 2005
Sprawozdanie ze sprawdzianu w szóstej klasie 2004


 

Sprawozdania CKE

Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2016 r.
Sprawozdanie ze sprawdzianu 2015
Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2015 r.
Sprawozdanie ze sprawdzianu 2014
Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2014 r.
Sprawozdanie ze sprawdzianu 2013
Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2013 r.
Sprawozdanie ze sprawdzianu 2012
Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2012 r.
Sprawozdanie ze sprawdzianu 2011
Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2011 r.
Sprawozdanie ze sprawdzianu 2010 
Wstępne informacje o wynikach sprawdzianu w 2010 r.
Sprawozdanie ze sprawdzianu 2009 
Informacje o wynikach, sprawozdania i prezentacje CKE

 

Skip to content