Raport i wyniki sprawdzianu 2013

  

Raport ze sprawdzianu w szóstej klasie 2013

 

wstępne informacje o wynikach sprawdzianu 2013 r. w województwie dolnośląskim

wstępne informacje o wynikach sprawdzianu 2013 r. w województwie opolskim

wybrane dane statystyczne i wyniki za zestaw standardowy – tabele

średnie wyniki punktowe w powiatach – tabela

średnie wyniki punktowe w powiatach – mapa

rozkłady wyników uczniów i szkół w skali staninowej

średnie wyniki sprawdzianu 2013 w szkołach woj. dolnośląskiego i opolskiego

dane statystyczne o uczniach przystępujących do sprawdzianu w 2013 r.

 

Kategorie
Aktualności
Skip to content