Raport i wyniki sprawdzianu 2011

  

Raport ze sprawdzianu w szóstej klasie 2011

 

wyniki sprawdzianu

rozkłady wyników uczniów i szkół  w skali staninowej

wybrane dane statystyczne i wyniki za zestaw standardowy (tabele)

średnie wyniki punktowe w powiatach (tabela)

średnie wyniki punktowe w powiatach (mapa)

średnie wyniki sprawdzianu 2011 w szkołach gmin woj. dolnośląskiego i opolskiego

dane statystyczne o uczniach przystępujących do sprawdzianu w 2011 r.

Kategorie
Aktualności
Skip to content