Sprawozdanie i wyniki sprawdzianu w 2015 roku

 

Raport ze sprawdzianu w szóstej klasie 2015 r. w województwie dolnośląskim

Raport ze sprawdzianu w szóstej klasie 2015 r. w województwie opolskim

 

wstępne informacje o wynikach sprawdzianu 2015 r. w województwie dolnośląskim

wstępne informacje o wynikach sprawdzianu 2015 r. w województwie opolskim

wybrane dane statystyczne i wyniki za zestaw standardowy – tabele

średnie wyniki procentowe w powiatach – tabela

średnie wyniki sprawdzianu 2015 w szkołach woj. dolnośląskiego i opolskiego

dane statystyczne o uczniach przystępujących do sprawdzianu w 2015 r.

Kategorie
Aktualności
Skip to content