Raport i wyniki sprawdzianu 2009

  

Raport ze sprawdzianu w szóstej klasie 2009

Wyniki sprawdzianu

Wybrane dane statystyczne (tabela)
Rozkład wyników za zestaw standardowy (wykres)
Staninowy rozkład wyników uczniów za zestaw standardowy (wykres)
Staninowy rozkład średnich wyników szkół za zestaw standardowy (wykres)
Średni wynik pkt ze sprawdzianu 2009 według powiatów – zestaw standardowy (mapa)

 

Kategorie
Aktualności
Skip to content