Wstępne wyniki egzaminu maturalnego w 2015 roku

  

Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 roku w kraju

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r PREZENTACJA

Skale centylowe wyników egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju 2015 r.

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2015 w województwie dolnośląskim i opolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2015 r. w województwie dolnośląskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2015 r. w województwie opolskim.

 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2015

nowa formuła – tabela i wykresy 

stara formuła – tabela i wykresy

Zdawalność egzaminu maturalnego 2015 według powiatów

nowa formuła – tabela i wykresy 

stara formuła – tabela i wykresy

 

Wyniki egzaminu maturalnego 2015 według przedmiotów

nowa formuła – tabela i wykresy przekrojowe

stara formuła – tabela i wykresy przekrojowe

nowa formuła – tabela i wykresy przekrojowe – miasto Wrocław i Opole

stara formuła – tabela i wykresy przekrojowe – miasto Wrocław i Opole

nowa formuła – tabela – egzaminy ustne

stara formuła – tabela – egzaminy ustne

 

Wyniki egzaminu maturalnego w 2015 r. według szkół, powiatów i województw

Zdawalność egzaminu maturalnego (w tym zdawalność obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów)
Średnie wyniki procentowe obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów
Średnie wyniki procentowe dodatkowych egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów i poziomów

Kategorie
Aktualności
Skip to content