Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Dane statystyczne o uczniach przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2020 roku.

Liczba uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. według rodzajów arkuszy
Liczba uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w 2020 r. według wybieranych języków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.