Aktualności

Arkusze – egzamin maturalny 2020


Nowa formuła

Język polski
MPO-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-P1_7P-202 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MPO-R1_1P-202 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Matematyka
MMA-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-202 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Język łaciński i kultura antyczna
MKL-R1_1P-202 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Wiedza o społeczeństwie
MWO-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Informatyka
MIN-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-R2_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
Biologia
MBI-R1_1P-202 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Filozofia
MFI-R1_1P-202 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Historia
MHI-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia sztuki
MHS-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Chemia
MCH-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Geografia
MGE-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony – barwny załącznik do arkusza
Fizyka
MFA-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia muzyki
MHM-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + przykłady nutowe + zasady oceniania
Język kaszubski
MOK-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język łemkowski
MOZ-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język litewski
MOL-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOL-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język ukraiński
MOU-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOU-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język białoruski
MOB-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MOB-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język angielski
MJA-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-P1_7P-202 poziom podstawowy – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MJA-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_7P-202 poziom rozszerzony – arkusz dla osób niesłyszących + zasady oceniania
MAD-R1_1A-202 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język niemiecki
MJN-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MND-R1_1N-202 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język rosyjski
MJR-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJR-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język francuski
MJF-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJF-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MFD-R1_1F-202 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język hiszpański
MJH-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJH-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MHD-R1_1H-202 poziom dwujęzyczny – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
Język włoski
MJW-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania
MJW-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz (wersja A) + transkrypcja + zasady oceniania


Stara formuła

Język polski
MPO-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MPO-R1_1P-202 poziom rozszerzony − arkusz + zasady oceniania
Matematyka
MMA-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MMA-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Wiedza o społeczeństwie
MWO-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MWO-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Informatyka
MIN-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz część I
MIN-P2_1P-202 poziom podstawowy – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy – archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz część I
MIN-R2_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz część II + zasady oceniania
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony – archiwum z plikami do arkusza część II
Biologia
MBI-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MBI-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Historia
MHI-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MHI-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Chemia
MCH-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MCH-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Geografia
MGE-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy – mapa do arkusza
MGE-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony – mapa do arkusza
Fizyka
MFA-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz + zasady oceniania
MFA-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz + zasady oceniania
Język angielski
MJA-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJA-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJA-R2_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
Język niemiecki
MJN-P1_1P-202 poziom podstawowy – arkusz (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania
MJN-R1_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz część 1. + zasady oceniania
MJN-R2_1P-202 poziom rozszerzony – arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja + zasady oceniania

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.