Aktualności

Arkusze – egzamin ósmoklasisty 2020

Język angielski – 18.06.2020 r.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJAP_100)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJAP_200)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJAP_400)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJAP_500)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJAP_700)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJAP_800)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJAP_Q00)
Język francuski – 18.06.2020 r.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJFP_100)
Język hiszpański – 18.06.2020 r.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJHP_100)
Język niemiecki – 18.06.2020 r.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJNP_100)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJNP_200)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJNP_400)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (OJNP_500)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (OJNP_700)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJNP_800)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym (OJNP_Q00)
Język rosyjski – 18.06.2020 r.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJRP_100)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (OJRP_200)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (OJRP_400)
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (OJRP_800)
Język włoski – 18.06.2020 r.
Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (OJWP_100)

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.