Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym w czerwcu 2020 r. (w terminie głównym)

Pobierz informację

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.