Egzamin maturalny – styczeń 2003

  


 Wszystkie pliki w formacie .pdf
 
Przedmiot Data przeprowadzenia egzaminu
j. polski 6 maja
matematyka 7 maja
geografia 12 maja
historia 13 maja
Egzamin maturalny – maj 2003 – JĘZYK POLSKI
 
Arkusz egzaminacyjny Model odpowiedzi i schemat punktowania
arkusz I do arkusza I
arkusz II do arkusza II
arkusz III do arkusza III
Egzamin maturalny – maj 2003 – MATEMATYKA
 
Arkusz egzaminacyjny Model odpowiedzi i schemat oceniania
Arkusz I – poziom podstawowy do arkusza pierwszego
Arkusz II – poziom rozszerzony do arkusza drugiego
 
Egzamin maturalny – maj 2003 – GEOGRAFIA
 
Arkusz egzaminacyjny Model odpowiedzi i schemat oceniania
arkusz I
mapa
do arkusza pierwszego
arkusz II do arkusza drugiego
Egzamin maturalny – maj 2003 – HISTORIA
 
Arkusz egzaminacyjny Klucz odpowiedzi
arkusz I do arkusza I
arkusz II :

Epoka starożytność i średniowiecze
czasy nowożytne do roku 1815
wiek XIX i XX do roku 1991
do arkusza II :

plik PDF
plik PDF
plik PDF
arkusz III :

Epoka starożytność i średniowiecze
czasy nowożytne do roku 1815
wiek XIX i XX do roku 1991
do arkusza III :

plik PDF
plik PDF
plik PDF
 

 

Kategorie
Archiwum
Skip to content