Archiwum

Egzamin maturalny – maj 2003

Pliki zamieszczone są w formacie PDF. Nagrania tekstów z języków obcych rozpakowują się do plików w formacie mp3.

 

 

PrzedmiotData przeprowadzenia egzaminu
j. polski7 stycznia
matematyka8 stycznia
j. obce9 stycznia
geografia10 stycznia
historia13 stycznia
fizyka z astronomią13 stycznia
biologia14 stycznia
wiedza o społeczeństwie14 stycznia
informatyka15 stycznia
historia sztuki15 stycznia
chemia16 stycznia
Egzamin maturalny – styczeń 2003 – JĘZYK POLSKI
 
Arkusz egzaminacyjnyKlucz odpowiedzi
arkusz Ido arkusza I
arkusz IIdo arkusza II
arkusz IIIdo arkusza III
Egzamin maturalny – styczeń 2003 – MATEMATYKA
 
Arkusz egzaminacyjnyKlucz odpowiedzi
I – poziom podstawowy
do arkusza I
II – poziom rozszerzony
do arkusza II
Egzamin maturalny – styczeń 2003 – JĘZYKI OBCE
 
Język angielski
Arkusz egzaminacyjnyKlucz odpowiedzi
arkusz I
nagrania tekstów
do arkusza I (z transkrypcją tekstów)
arkusz IIdo arkusza II
arkusz IIIdo arkusza III
arkusz IV
nagrania tekstów
do arkusza IV (z transkrypcją tekstów)
arkusz Vdo arkusza V
arkusz VIdo arkusza VI
 
Język niemiecki
Arkusz egzaminacyjnyKlucz odpowiedzi
arkusz I
nagrania tekstów
do arkusza I (z transkrypcją tekstów)
arkusz II – plikdo arkusza II – plik
arkusz III – plikdo arkusza III – plik
arkusz IV – plik
nagrania tekstów
do arkusza IV (z transkrypcją tekstów)
arkusz V – plikdo arkusza V – plik
arkusz VI – plikdo arkusza VI – plik
Egzamin maturalny – styczeń 2003 – GEOGRAFIA
 
Arkusz egzaminacyjnyKlucz odpowiedzi
arkusz I
mapa
do arkusza I
arkusz IIdo arkusza II
Egzamin maturalny – styczeń 2003 – HISTORIA
 
Arkusz egzaminacyjnyKlucz odpowiedzi
arkusz Ido arkusza I
arkusz II – ( w PDF ):

Epokastarożytność i średniowiecze
czasy nowożytne do roku 1815
wiek XIX i XX do roku 1991
do arkusza II – ( w PDF ):

plik PDF
plik PDF
plik PDF
arkusz III – ( w PDF ):

Epokastarożytność i średniowiecze
czasy nowożytne do roku 1815
wiek XIX i XX do roku 1991
do arkusza III – ( w PDF ):

plik PDF
plik PDF
plik PDF
Egzamin maturalny – styczeń 2003 – FIZYKA Z ASTRONOMIĄ
 
Arkusz egzaminacyjnyKlucz odpowiedzi
arkusz I
karta wzorów
do arkusza I
arkusz IIdo arkusza II
Egzamin maturalny – styczeń 2003 – BIOLOGIA
 
Arkusz egzaminacyjnyKlucz odpowiedzi
arkusz Ido arkusza I
arkusz IIdo arkusza II
Egzamin maturalny – styczeń 2003 – WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
 
Arkusz egzaminacyjnyKlucz odpowiedzi
arkusz Ido arkusza I
arkusz IIdo arkusza II
arkusz IIIdo arkusza III
Egzamin maturalny – styczeń 2003 – INFORMATYKA
 
Arkusz egzaminacyjnyKlucz odpowiedzi
arkusz Ido arkusza I
arkusz II
dane do arkusza II (plik SFX)
do arkusza II
pliki wynikowe (plik SFX)
Egzamin maturalny – styczeń 2003 – HISTORIA SZTUKI
 
Arkusz egzaminacyjnyKlucz odpowiedzi
arkusz Ido arkusza I
arkusz IIdo arkusza II
arkusz IIIdo arkusza III
Egzamin maturalny – styczeń 2003 – CHEMIA
 
Arkusz egzaminacyjnyKlucz odpowiedzi
arkusz I
karty stałych chemicznych
do arkusza I
arkusz IIdo arkusza II
 

 

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.