Aktualności

Wstępne wyniki egzaminu maturalnego 2014 w województwie dolnośląskim i opolskim

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. w województwie dolnośląskim.

Wstępna informacja o wynikach egzaminu maturalnego w maju 2014 r. w województwie opolskim.

 

Zdawalność egzaminu maturalnego 2014
tabela i wykresy

Zdawalność egzaminu maturalnego 2014 według powiatów
tabela

Wyniki egzaminu maturalnego 2014 według przedmiotów
tabela i wykresy przekrojowe
tabela i wykresy przekrojowe – miasto Wrocław i Opole
tabela – egzaminy ustne
wykresy według przedmiotów i typów szkół

Wyniki egzaminu maturalnego w 2014 r. według szkół, powiatów i województw

Zdawalność egzaminu maturalnego (w tym zdawalność obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów)
Średnie wyniki procentowe obowiązkowych egzaminów pisemnych i ustnych z poszczególnych przedmiotów
Średnie wyniki procentowe dodatkowych egzaminów pisemnych z wybranych przedmiotów i poziomów

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content