Egzamin zawodowy

Komunikaty dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w sesji 2023 LATO

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna

Skip to content