Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Komunikaty dyrektora CKE z 28 kwietnia 2023 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą̨ korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2023 LATO

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna – formuła 2012

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część pisemna – formuła 2017

Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych – część praktyczna – formuła 2012 i 2017

Skip to content