Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i w zawodzie – stary i nowy egzamin

Terminy i miejsca składania deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego na sesję styczniową 2015 roku.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – STARY EGZAMIN

w terminie do dnia 20 września 2014 roku

absolwent, który ukończył szkołę w styczniu we wcześniejszych latach składa deklarację:
1. Dyrektorowi szkoły, którą ukończył
2. W przypadku likwidacji szkoły – dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły

druk deklaracji przystąpienia do egzaminu znajduje się w zakładce Egzamin zawodowy/Informacje dla zdających


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – NOWY EGZAMIN

w terminie  do dnia 08 września 2014 roku

1. Uczeń/słuchacz –  dyrektorowi szkoły do której uczęszcza
2. Absolwent szkoły – dyrektorowi OKE wraz ze świadectwem ukończenia szkoły
3. Kursant kwalifikacyjnego kursu zawodowego – za pośrednictwem organizatora kursu dyrektorowi OKE
4. Absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego – dyrektorowi OKE wraz z zaświadczeniem ukończenia kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

druk deklaracji przystąpienia do egzaminu dostępny w zakładce Nowy egzamin zawodowy od 2013 roku /Informacje dla zdających

Kategorie
Aktualności
Skip to content