Aktualności

Egzamin ósmoklasisty

Diagnoza kompetencji ósmoklasistów

Informacja z 21 lutego 2019 r. o Diagnozie kompetencji ósmoklasistów przeprowadzonej w grudniu 2018 r.
Diagnoza kompetencji ósmoklasistów – prezentacja

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.