Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Dodatkowe szkolenia dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych – PZE.

DOTYCZY PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z 2012 R.

Informujemy, że w dniu 14 marca 2019 w godz. 10.00 – 13.00 w siedzibie OKE we Wrocławiu organizujemy szkolenia z zakresu organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla nowo powołanych przewodniczących zespołów egzaminacyjnych: dyrektorów szkół i placówek, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe
i pracodawców.

Temat szkolenia: Wybrane problemy dotyczące organizacji egzaminu zawodowego przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2019 r.

Zagadnienia: podstawy prawne, harmonogram części pisemnej i części praktycznej egzaminu, zadania dyrektora szkoły/PZE w zakresie przygotowania części pisemnej i części praktycznej egzaminu, serwis informacyjny dyrektora szkoły i serwis informacyjny PZE: weryfikacja danych, wyznaczanie egzaminatorów i asystentów technicznych, zasady postępowania
z materiałami egzaminacyjnymi,  dostosowanie warunków i form egzaminu: dokumenty uprawniające do dostosowania, procedura dostosowania warunków, szczególne przypadki dostosowania wymagające porozumienia z dyrektorem OKE, egzamin z wykorzystaniem komputera i z nauczycielem wspomagającym, egzamin w domu.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc przewidujemy szkolenie do 40 osób.

Kategorie
Aktualności
Skip to content