Aktualności

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Dodatkowe szkolenia dla Przewodniczących Zespołów Egzaminacyjnych - PZE.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin gimnazjalny

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych gimnazjów z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Wykaz absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły policealnej.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzaminy eksternistyczne

Miejsce zdawania egzaminów eksternistycznych w sesji zimowej 2017.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Komunikat dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie terminu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji 2.: maj - lipiec 2017 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Sesja  STYCZEŃ-LUTY 2017. Miejsca i terminy zdawania.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Próbny egzamin w kwalifikacjach, w których od 2017 nastąpi zmiana modelu z „w” na „d” - dotyczy kwalifikacji : A.33, A.38, B.22, B.35, E.17, E.18, E.24, M.31, R.11, R21.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Konferencje dla dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/zawodowego, organizatorów kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Wybrane wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.

Wyślij Znajomemu Wersja do Wydruku

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - nowy egzamin

Przekazanie wyników do szkół i zdających.