Komunikat dyrektora CKE w sprawie ustalenia terminów egzaminu gimnazjalnego w 2009 r.‎

  

Na podstawie § 33 ust. 1 i 2, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 i § 146 ust. 5 Rozporządzenia Ministra ‎Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, ‎klasyfikowania i  promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i ‎egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej ‎rozporządzeniem, ustalam terminy egzaminu gimnazjalnego w 2009 r.‎

‎1.‎ Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia 

a)‎ część humanistyczna – 22 kwietnia 2009 roku (środa), godz. 9.00‎
b)‎ część matematyczno-przyrodnicza – 23 kwietnia 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎
c)‎ język obcy nowożytny – 24 kwietnia 2009 roku (piątek), godz. 9.00‎

z zastrzeżeniem pkt 2.‎

‎2.‎ Termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się ‎w  semestrze jesiennym

a)‎ część humanistyczna – 13 stycznia 2009 roku (wtorek), godz. 15.00‎
b)‎ część matematyczno-przyrodnicza – 14 stycznia 2009 roku (środa), godz. 15.00‎
c)‎ język obcy nowożytny – 15 stycznia 2009 roku (czwartek), godz. 15.00‎

‎3.‎ Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz ‎‎§ 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia (termin dodatkowy) ‎

a)‎ część humanistyczna – 2 czerwca  2009 roku (wtorek), godz. 9.00‎
b)‎ część matematyczno-przyrodnicza – 3 czerwca 2009 roku (środa), godz. 9.00‎
c)‎ język obcy nowożytny – 4 czerwca 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎

z zastrzeżeniem pkt 4.‎

‎4.‎ Termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się ‎w  semestrze jesiennym, przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1 oraz § 146 ust. 3 ‎i 4 rozporządzenia (termin dodatkowy)‎

a)‎ część humanistyczna – 22 kwietnia 2009 roku (środa), godz. 9.00‎
b)‎ część matematyczno-przyrodnicza – 23 kwietnia 2009 roku (czwartek), godz. 9.00‎
c)‎ język obcy nowożytny – 24 kwietnia 2009 roku (piątek), godz. 9.00‎
 

                                                                        

Kategorie
Komunikaty
Skip to content