Komunikat dyrektora CKE o egzaminie maturalnym z informatyki w 2009 roku

  

Na podstawie § 63 ust. 1 punkt 4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zmianami), podaję do publicznej wiadomości listę środowisk, języków programowania i programów użytkowych, z której mogą wybierać zdający egzamin maturalny z informatyki w 2009 roku:
 

 Środowisko

 Język programowania
(kompilator)*

 Program użytkowy*

Windows z systemem
plików NTFS 

– Turbo Pascal 5.5 lub nowszy
– Free Pascal (FPC 2.0) lub nowszy
– MS Visual Studio C++
– Borland C++ Builder 6
  Personal
– Dev C++ 4.9.9.2 lub nowszy
– Delphi 7 Personal
– MS Visual Studio VB  
– Java SE Development Kit 6 lub nowszy

– MS Office 2000 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

– MS Office 2003 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

– MS Office 2007 (w tym: Word, Excel, Access, PowerPoint)

Linux z KDE  – FreePascal (FPC 2.0) lub nowszy
– GCC 4.1.1 C/C++ lub nowszy
– Java SE Development Kit 6 lub nowszy
– OpenOffice i MySQL 5.0 lub nowszy

*tylko jeden dla wybranego środowiska

Uwaga: Zdający jest zobowiązany wybrać środowisko wraz z językiem      programowania i programem użytkowym posiadanym przez szkołę. Jeżeli szkoła posiada MS Office 2002/XP to zdający może go wybrać i korzystać z niego na ‎egzaminie – a w deklaracji należy zaznaczyć go jako MS Office 2003.
Od roku szkolnego 2009/10 z listy zostanie usunięty MS Visual Studio VB.
Dane do drugiej części egzaminu będą dostarczone dla każdego zdającego na płycie CD.

  

Kategorie
Komunikaty
Skip to content