Egzamin zawodowy – harmonogram

W części Egzamin zawodowy został opublikowany Komunikat w sprawie szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego i szczegółowego harmonogramu przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w Sesji 2. 2024 Lato, dostępny w sekcji Organizacja dla formuł 2017 oraz 2019.

Skip to content