Egzamin maturalny próbny – listopad 2006

  

Wszystkie pliki w formacie .pdf 

 

Przedmioty

Poziom podstawowy

Poziom rozszerzony

Arkusz

wskazówki do oceniania

Arkusz wskazówki do oceniania

Arkusz

wskazówki do oceniania

15 listopada 2006 r.

Język
polski
Arkusz pobierz Arkusz

pobierz

   

16 listopada 2006 r.

Język angielski Arkusz pobierz

transkry-
pcja

Arkusz cz.1 pobierz Arkusz
cz.2

pobierz

transkry-
pcja

Język francuski Arkusz

pobierz

transkry-
pcja

Arkusz cz.1

pobierz

Arkusz cz.2

pobierz

transkry-
pcja

Język niemiecki Arkusz

pobierz

transkry-
pcja

Arkusz cz.1

pobierz

Arkusz cz.2

pobierz

transkry-
pcja

Język
rosyjski
Arkusz pobierz

transkry-
pcja

Arkusz cz.1

pobierz

Arkusz cz.2 pobierz

transkry-
pcja

Język hiszpański Arkusz

pobierz

transkry-
pcja

Arkusz cz.1 pobierz Arkusz cz.2

pobierz

transkry-
pcja

Język
włoski
Arkusz

pobierz

transkry-
pcja

Arkusz cz.1 pobierz Arkusz cz.2

pobierz

transkry-
pcja

17 listopada 2006 r.

Geografia Arkusz

mapa

pobierz

Arkusz

pobierz

   
Biologia Arkusz

pobierz

Arkusz

pobierz

   
Matematyka Arkusz pobierz Arkusz pobierz    
Historia Arkusz pobierz Arkusz pobierz    
Chemia Arkusz pobierz Arkusz pobierz    
Fizyka i
astronomia
Arkusz

pobierz

Arkusz pobierz    
Historia
sztuki
Arkusz

pobierz

Arkusz pobierz    
Historia muzyki Arkusz

pobierz

Arkusz
nuty
pobierz    
Wiedza
o społe-
czeństwie
Arkusz pobierz Arkusz pobierz    
Wiedza o tańcu Arkusz

pobierz

Arkusz pobierz    
 
Kategorie
Archiwum
Skip to content