Aktualności

Zaproszenie do udziału w konferencji

Konferencja dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Europejskie Stowarzyszenie Edukatorów Historii „Euroclio” zapraszają nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, centrów i ośrodków doskonalenia nauczycieli na konferencję dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadgimnazjalnych. Spotkanie odbędzie się 15 listopada 2018 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Szewska 49, Wrocław.

Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.