Sprawdzian i egzamin gimnazjalny

Konferencje szkoleniowe dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych gimnazjów i spotkania z dyrektorami szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego i opolskiego.

Uwaga: zmiana harmonogramu

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych oraz Przewodniczący Zespołów Egzaminatorów sprawdzianu

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej sprawdzianowi dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych.
W trakcie konferencji przewidujemy:

1. Omówienie i analizę wyników sprawdzianu przeprowadzonego w kwietniu 2016 roku.
2. Przegląd efektów zewnętrznego sprawdzania osiągnięć uczniów klas szóstych w latach od 2002 do 2016.
3. Podsumowanie 15-letniej współpracy OKE z Dyrektorami szkół podstawowych związanej z organizacją sprawdzianu.

Mamy nadzieję, że dzięki Państwa udziałowi w konferencji będziemy mogli przyjrzeć się efektom naszego wieloletniego przedsięwzięcia z różnych perspektyw


Szanowni Państwo Dyrektorzy gimnazjów

Serdecznie zapraszamy do udziału w jesiennej konferencji poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu
Program konferencji przedstawia się następująco:

1. Omówienie wyników i analiza wybranych umiejętności uczniów badanych na egzaminie.
2. Organizacja egzaminu w roku 2016/17
3. Aktualne zadania szkół związane z przygotowaniem egzaminu.

Zapraszamy także Państwa na konferencje poświęcone sprawdzianowi.

W szkoleniach mogą również uczestniczyć zainteresowani przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych działających na terenie obu województw.

Pobierz harmonogram konferencji

Kategorie
Aktualności
Skip to content