Komunikat dla dyrektorów szkół zawodowych, w których odbędzie egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2009

  

Przypominamy Państwu Dyrektorom, że zgodnie z harmonogramem prac przekazanym na konferencjach listopadowych  w terminie od 20 marca do dnia 31 marca 2009 należy zweryfikować poprawność danych zdających w zawodach technikum i szkoły policealnej.

Wydruk poprawionych list zdających należy przesłać do OKE.

Formularz do weryfikacji znajduje się w serwisie dyrektora szkoły.

 

Kategorie
Aktualności
Skip to content