Aktualności

Egzamin zawodowy

Konsultacje wyposażenia – formuła 2019
Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, jako komisja wiodąca dla zawodów:

kamieniarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik ekonomista, technik rachunkowości, górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, wiertacz, technik wiertnik, monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, technik informatyk, technik programista, technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej, technik telekomunikacji, protetyk słuchu, technik ortopeda, mechanik precyzyjny, operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego,

zaprasza do konsultacji projektów wyposażenia dla ośrodków egzaminacyjnych, w których będzie przeprowadzany egzamin zawodowy z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.

Zakłada się, że zatwierdzone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną wyposażenie do przeprowadzenia części praktycznej (o modelu w, wk, dk) egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji będzie obowiązywało przez 3 lata w niezmienionym zakresie dlatego ważne jest, aby na etapie ustalania ostatecznej wersji wyposażenia dla danej kwalifikacji uwzględnić opinię jak największej liczby szkół, placówek, centrów, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe i pracodawców, kształcących w danych zawodach.

W tym celu przygotowaliśmy dla Państwa projekty wyposażenia, które po konsultacji zamierzamy przedstawić Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do zatwierdzenia jako obowiązujące od roku szkolnego 2020/2021, do kwalifikacji wyodrębnionych w wyżej wymienionych zawodach. Zamieszczamy też ankietę, w której prosimy o przekazanie swoich spostrzeżeń, sugestii oraz uwag do projektów wyposażenia.

Aby przejść do projektów wyposażeń i ankiety należy kliknąć w poniższy link:

https://zk.oke.wroc.pl/konsultacje/

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.