Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – stary egzamin

Wykaz miejsc i terminów zdawania etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Uprzejmie informujemy, że w serwisie informacyjnym dyrektora szkoły zamieściliśmy w szkołach macierzystych zdających:

– wykaz miejsc i terminów zdawania etapu praktycznego egzaminu w zawodach zasadniczej szkoły zawodowej (oraz szkoły policealnej
  w zawodach: opiekun medyczny, górnik eksploatacji podziemnej).

Prosimy o przekazanie informacji zdającym.

Kategorie
Aktualności
Skip to content