Aktualności

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Zadania 51-70 – wspólne dla wszystkich zawodów

 

Technikum i szkoła policealna

  Asystent operatora dźwięku
  Asystent osoby niepełnosprawnej
  Asystentka stomatologiczna
  Dietetyk
  Florysta
  Fototechnik
  Higienistka stomatologiczna
  Kelner
  Korektor i stroiciel instrumentów muzycznych
  Kucharz
  Opiekun osoby starszej
  Opiekun w domu pomocy społecznej
  Opiekun dziecięcia
  Opiekunka środowiskowa
  Ortoptystka
  Protetyk słuchu
  Ratownik medyczny
  Terapeuta zajęciowy
  Technik administracji
  Technik agrobiznesu
  Technik analityk
  Technik architektury krajobrazu
  Technik archiwista
  Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
  Technik awionik
  Technik bezpieczenstwa i higieny pracy
  Technik budownictwa
  Technik budownictwa okrętowego
  Technik budownictwa wodnego
  Technik cyfrowych procesów graficznych
  Technik dentystyczny
  Technik dróg i mostów kolejowych
  Technik drogownictwa
  Technik dźwięku
  Technik ekonomista
  Technik eksploatacji portów i terminali
  Technik elektroenergetyk transportu szynowego
  Technik elektronik
  Technik elektroradiolog
  Technik elektryk
  Technik energetyk
  Technik farmaceutyczny
  Technik gazownictwa
  Technik geodeta
  Technik geolog
  Technik górnictwa odkrywkowego
  Technik górnictwa otworowego
  Technik górnictwa podziemnego
  Technik handlowiec
  Technik hodowca koni
  Technik hotelarstwa
  Technik informatyk
  Technik instrumentów muzycznych
  Technik inżynierii środowiska i melioracji
  Technik księgarstwa
  Technik leśnik
  Technik logistyk
  Technik masażysta
  Technik mechanik
  Technik mechanik lotniczy
  Technik mechanik okrętowy
  Technik mechanizacji rolnictwa
  Technik mechatronik
  Technik nawigator morski
  Technik obsługi turystycznej
  Technik obuwnik
  Technik ochrony fizycznej osób i mienia
  Technik ochrony środowiska
  Technik odlewnik
  Technik ogrodnik
  Technik optyk
  Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej
  Technik organizacji reklamy
  Technik organizacji usług gastronomicznych
  Technik ortopeda
  Technik papiernictwa
  Technik pojazdów samochodowych
  Technik poligraf
  Technik pożarnictwa
  Technik pożarnictwa część II
  Technik prac biurowych
  Technik przeróbki kopalin stałych
  Technik przetworstwa mleczarskiego
  Technik pszczelarz
  Technik rachunkowości
  Technik realizacji dźwięku
  Technik spedytor
  Technik technologii ceramicznej
  Technik technologii chemicznej
  Technik technologii drewna
  Technik technologii odzieży
  Technik technologii szkła
  Technik technologii wyrobów skórzanych
  Technik technologii żywności
  Technik teleinformatyk
  Technik telekomunikacji
  Technik transportu drogowego
  Technik transportu kolejowego
  Technik turystyki morskiej
  Technik turystyki wiejskiej
  Technik urządzeń sanitarnych
  Technik usług detektywistycznych
  Technik usług fryzjerskich
  Technik usług kosmetycznych
  Technik usług pocztowych i finansowych
  Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
  Technik weterynarii
  Technik wiertnik
  Technik żeglugi śródlądowej
  Technik żywienia i gospodarstwa domowego

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

  Betoniarz zbrojarz
  Blacharz
  Blacharz izolacji przemysłowych
  Blacharz samochodowy
  Cieśla
  Cukiernik
  Dekarz
  Drukarz
  Elektormechanik pojazdów samochodowych
  Elektromechanik
  Elektryk
  Fotograf
  Fryzjer
  Górnik eksploatacji podziemnej
  Introligator
  Kaletnik
  Koszykarz plecionkarz
  Kowal
  Krawiec
  Kucharz małej gastronomii
  Lakiernik
  Malarz tapeciarz
  Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
  Mechanik maszyn i urządzeń drogowych
  Mechanik monter maszyn i urządzeń
  Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych
  Mechanik pojazdów samochodowych
  Mechanik precyzyjny
  Modelarz odlewniczy
  Monter elektronik
  Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
  Monter instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim
  Monter izolacji budolanych
  Monter kadlubów okrętowych
  Monter konstrukcji budowlanych
  Monter mechatronik
  Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
  Monter systemów rurociągowych
  Murarz
  Obuwnik
  Ogrodnik
  Operator maszyn i urządzeń do przetworstwa tworzyw sztucznych
  Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej
  Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
  Operator maszyn leśnych
  Operator maszyn w przemyśle włókienniczym
  Operator obrabiarek skrawających
  Operator urządzeń przemysłu ceramicznego
  Operator urządzeń przemysłu chemicznego
  Opiekun medyczny
  Piekarz
  Posadzkarz
  Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
  Renowator zabytków architektury
  Rzeźnik wędliniarz
  Ślusarz
  Sprzedawca
  Stolarz
  Tapicer
  Technolog robot wykończeniowych w budownictwie
  Złotnik jubiler

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu • Wszelkie znaki handlowe i prawa autorskie należą do ich właścicieli.

Skip to content